אכיפה, שיטור ופיקוח עירוניים

בעמוד זה תוכל למצוא שירותים בתחומי האכיפה, השיטור והפיקוח העירוניים הניתנים ע"י היחידות הבאות:

  • מחלקת פיקוח חנייה עירונית
  • מחלקת פיקוח עירוני
  • יחידת השיטור העירוני
  • היחידה לאכיפה סביבתית
  • מחלקת רישוי עסקים