ילדים

טובת הילד ורווחתו בראש מעייננו.

על מנת לקבל סיוע מהמנהל לשירותים חברתיים, ניתן לפנות באמצעות טופס פניה.