אנשים עם מוגבלויות

ניתן לפנות למחלקת שיקום ,המטפלת באנשים עם צרכים מיוחדים, מגיל לידה עד זקנה ובבני משפחותיהם.

העבודה עם אדם עם צרכים מיוחדים מאופיינת בהתייחסות ספציפית לאדם ולצרכיו, אך רואה את המשפחה כמקשה אחת ולכן הטיפול משולב ומתמקד גם בצרכי המשפחה, בתקופות המשבר, בהתמודדויות היומיומיות ובפתוח רצף שירותים שנותן מענה לאדם ומשפחתו.

הפנייה בנוגע לאנשים בעלי מוגבלויות נעשית ע"י פנייה כללית לרווחה בהתאם לכתובת מגוריך.