משפחה

החיים מזמנים לנו שינויים, אתגרים ומשברים, אשר לפעמים מצריכים סיוע בכדי להתגבר עליהם.

המחלקה לשירותים חברתיים מאפשרת מגוון מענים הנבנים בשיתוף המשפחה ו/או הפרט, תוך התייחסות אישית ומותאמת.

המחלקה לשירותים חברתיים מעניקה מידע, יעוץ, טיפול, שירותים סוציאליים, הכוונה, תיווך לקבלת שירותים וסיוע חומרי בהתאם לכללי נזקקות וזכאות ולאפשרויות התקציביות.