ערעור על תשלומי ארנונה ושילוט

בעמוד זה ניתן להגיש ערעור על חיובי ארנונה, שילוט ושימור רחובות באופן מקוון לאגף הגבייה.