מחלקות רווחה אזוריות

המחלקה לשירותים חברתיים מעניקה מידע, יעוץ, טיפול, שירותים סוציאליים, הכוונה, תיווך לקבלת שירותים וסיוע חומרי בהתאם לכללי נזקקות וזכאות ולאפשרויות התקציביות, תוך התייחסות אישית הנבנים בשיתוף המשפחה ו/או הפרט.

העבודה ברמה הפרטנית והמשפחתית נענית באופן מתוכנן לפניות המגיעות מגורמים שונים בקהילה ומהפונים עצמם.

הטיפול הוא בבודדים, במשפחות ובקשישים הפונים בבקשות עזרה למחלקות על פי חלוקה אזורית. בנוסף, אנו משתפים פעולה עם גורמים אחרים בקהילה לרווחת הפונים.