שירותי רווחה לעולים

לעיתים עלייה לארץ מביאה עמה קשיים הנובעים מקשיי שפה, קשיי הסתגלות וקשיי השתלבות בתעסוקה.

מחלקת העולים מחבקת את העולים ונותנת מענה נרחב הכולל פיתוח מענה קהילתי, ליווי פרטני ומיצוי זכויות .