התמכרויות, דרי רחוב, שיקום אסיר

המחלקה מתמחה בטיפול בהתמכרויות ובשיקום אסירים משוחררים ובני משפחותיהם. לכל אדם יש חירות וכוח להחליט על ייעודו.

הפונה הינו שותף מלא לגבי השינויים באורח חייו.

אנו פועלים יחד אתו תוך שימוש בכוחותיו והצלחותיו, והקפדה על שמירת סודיות מלאה.

במחלקה ניתן טיפול מגוון: פרטני, זוגי, קבוצתי, משפחתי וקהילתי.