בריאות

באשדוד לוקחים אחריות על הבריאות.

כחלק מחזונו של ראש העיר אנו עוסקים בקידום בריאות התושב, במניעה והסברה בכל היבטי החיים, הנגשת המידע על שירותי הבריאות בעיר בעתות חירום ושיגרה וכן פעילויות שונות ומגוונות לקידום אורח חיים בריא.

ניתן לפנות אלינו בכל נושא בתחום קידום בריאות באמצעות טופס הפנייה מטה.