תושבים יקרים!

חוק חופש המידע נחקק בשנת תשנ"ח - 1998, ונועד להנהיג את מהפיכת השקיפות באשר לפעילות הרשות הציבורית.

קבלת מידע כוללת עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.


תקנות חופש המידע (אגרות):

אגרה עבור הבקשה - 21 ₪

אגרת הטיפול בבקשה - 32 ₪ (החל מהשעה הרביעית)

אגרת הפקת המידע -

  • לכל עמוד צילום - 0.21 ₪
  • לתקליטור - 2.67 ₪

סכום הבסיס לקבלת התחייבות - 160 ₪

*התשלום הינו בכרטיס אשראי.


לתשומת לבכם:

בדף זה ניתן לבצע את התשלום עבור אגרת חופש המידע (ללא דיסק), אך אין בביצוע התשלום כל פניה לממונה על יישום חופש המידע בעירייה.

בכדי לפנות לממונה על יישום חופש המידע לטיפול בבקשתכם, בנוסף לביצוע התשלום, עליכם לפתוח פניה בטופס המקוון הבא.


לתקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

להסבר על אגרות חופש המידע מהיחידה הממשלתית לחופש המידע לחץ כאן

לקבלת מידע נוסף מהיחידה הממשלתית לחופש המידע לחץ כאן


לנוחיותכם, ניתן לפתוח את הטופס באופן מלא בלחיצה כאן