תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה להחזר כספים (זכות) באופן מקוון בעמוד זה.

לתשומת לבכם:

יש להגיש טופס זה בצירוף צילום תעודת זהות ואסמכתא לחשבון בנקׁ (צילום צ'ק / אישור ניהול חשבון בנק).

החזר הזכות יבוצע תוך 30 יום מקבלת כל המסמכים.