הנחיות למבקשי אישור על היעדר חובות (אישור לטאבו):

 1. תשלום במזומן / כרטיס אשראי של כל החובות לעירייה עד למועד תוקפו של האישור המבוקש
 2. תשלום אגרה בגין הנפקת האישור
 3. המצאת המסמכים הנדרשים

מסמכים נדרשים:

למגורים ולעסק:

צילום חוזה מכר/חכירה הכולל תאריך מדויק של מסירת החזקה.

 • צילום ת"ז של הקונים.
 • נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל עדכניים. – באם נקנה הנכס מהמינהל.
 • אם הנכס מושכר - צילום חוזה שכירות לתקופה הנוכחית של השוכר מול הקונים

למגרש / צו בית משותף

 צילום חוזה מכר/ רכישה/ הסכם קומבינציה.

 • נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים. 
 • סקיצה של המגרש

למבקשי העברת בעלות על פי צו ירושה

 צו ירושה/צו קיום צוואה חתום על ידי בית משפט .

 • צילום ת"ז של היורשים.
 • נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים. 

למבקשי העברת בעלות על פי תצהירים או הסכם מתנה

תצהיר חתום על ידי המעביר ועו"ד (עם תמורה או ללא תמורה).

 • תצהיר חתום על ידי המקבל ועו"ד ( עם תמורה או ללא תמורה).
 • צילום ת"ז של מקבל התמורה
 • נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים. 

למבקשי העברת בעלות על פי הסכם גירושין

 הסכם גירושין חתום על ידי בית משפט .

 • ת"ז של מקבל הדירה על פי הסכם הגירושין
 • נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.
 • אם בהסכם הגירושין קיימת התניה על העברת הבעלות, יש להמציא אישור על ביצועה.

בקשות על ידי כונסי נכסים 

 צילום חוזה מכר/ רכישה.

 1. נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.
 2. צו מינוי ככונס הנכסים החתום על ידי בית משפט.
 3. אישור חתום על ידי הוצאה לפועל על מכירת הנכס.  

בקשות על ידי הבנק לצורך לקיחת משכנתא

שטר משכנתא מהבנק


זמני טיפול:

 • אישור על היעדר חובות לצורך לקיחת משכנתא - עד 3 ימי עבודה .
 • הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה תיעשה במקום בתנאי שלא נדרש אישור ממינהל הנדסה. 
 • בנכסים אחרים (לדוג' צמודי קרקע, עסקים) הנפקת אישור העירייה לטאבו תיעשה עד 45 ימי עבודה.