תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונה על מרתף


הוראות למילוי :

 מרתפים אשר אינם בשימוש והם ריקים למעלה מ- 80% משטחם.