תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

בדף זה תוכלו לפתוח פניה מקוונת לממונה על יישום חופש המידע ברשות, לצורך בקשה לקבלת מידע.

חוק חופש המידע נחקק בשנת תשנ"ח - 1998, ונועד להנהיג את מהפיכת השקיפות באשר לפעילות הרשות הציבורית.

קבלת מידע כוללת עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.


לתשלום עבור אגרת חופש המידע לחץ כאן.

*התשלום הינו בכרטיס אשראי.


לתקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

להסבר על אגרות חופש המידע מהיחידה הממשלתית לחופש המידע לחץ כאן

לקבלת מידע נוסף מהיחידה הממשלתית לחופש המידע לחץ כאן


לבקשה לקבלת מידע אנא מלאו את הטופס המקוון בדף זה.