הגשת בקשה להכרה בפטור חניה לתושב אזורי תעשה בטופס מקוון בעמוד זה (בחרו בסוג התו - "תו אזורי").

מי שמתגורר במקום שנקבע כמקום חניה הזכאי להכרה בפטור חניה, רשאי לקבל הכרה בפטור חניה אזורי לאחר שהמציא רישיון נהיגה בתוקף, תעודת זהות, כתובת עדכנית, תשלום ארנונה אחרון, חוזה שכירות בתוקף במידה והדירה מושכרת, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.

הכרה בפטור החניה תשלח בדואר רשום תוך 21 יום, ובתנאי שהמבקש צירף את כל המסמכים הנדרשים .

חידוש ההכרה בפטור חניה אזורי - ניתן לחדש את ההכרה בפטור החניה באמצעות טופס מקוון, דואר אלקטרוני. יש לצרף המסמכים הדרושים להוכחת זכאות לקבלת ההכרה בפטור חניה.

מי זכאי לקבל את ההכרה בפטור החניה?

1.      דיירי הרחובות המוגדרים מטה.

2.      הבקשה מוגבלת ל 2 כלי רכב לדירה.

3.      במקרים בהם הרכב הוא רכב חברה יצטרך להוסיף אישור שימוש ברכב מהחברה.

לתשומת ליבך: ההכרה בפטור החניה תקפה עד לסוף השנה הקלנדרית. במידה ולא תוגש בקשה חוזרת להכרה בפטור ,הפטור לא יהיה בתוקף ואינך רשאי/ת להחנות ללא הסדרת תשלום.


הרחובות הזכאים להכרה בפטור חניה:

אזור 1 - רובע א', רחוב רוגוזין, בתים מס' 6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42 (לא קיים רוגוזין מס' 24).

אזור 2 - רובע ב' רחוב רמב"ם מס' 2.

אזור 3 - רובע א' רחוב הראשונים בתים מס' 25-27, רובע א' רחוב הראשונים בתים מס' 26 מעל החנויות.