תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה עבור אישור לטאבו באופן מקוון בעמוד זה.

העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם.

ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה. 

יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פירעונם.

משך זמן הטיפול בבקשה :

  • הנפקת אישור עירייה לטאבו במקרים בהם אין צורך באישור הנדסה – 3 ימים.
  • הנפקת אישור עירייה לטאבו במקרים בהם יש צורך באישור הנדסה – 48 ימים. 

לתמיכה במילוי הטופס, ניתן לפנות למספר: 072-339-0809


ניתן להגיש בקשה לאישור לטאבו דרך עמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את האתר באופן מלא בלחיצה כאן.