תושבים יקרים!

היטלי פיתוח עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים על תיקוניהם ובהתאם למפורט בהם.

בעמוד זה תוכלו לבצע תשלום מקוון עבור היטלי פיתוח המשולמים בגין מרכיב הקרקע ומרכיב הבניה בגין קרקע מכל סוג שהוא.

תעריפי ההיטלים מתעדכנים בראשון לחודש בהתאם למדד המחירים לצרכן ומופיעים בקישור זה.

תשלום האגרות וההיטלים יבוצע במזומן בלבד באחת מהדרכים הבאות:

א. תשלום מקוון בכרטיס אשראי באמצעות דף זה, לסכום של עד 100,000 ש"ח.

ב. תשלום בכרטיס אשראי באמצעות אגף הגביה.

ג. תשלום באמצעות הדואר לאחר קבלת שובר תשלום מאגף הגביה או ממחלקת אגרות.

ד. העברה בנקאית לחשבונות בנק של עיריית אשדוד לסכומים שמעל 100,000 ש"ח.

לאחר ביצוע התשלום, יש להעביר את הקבלה / הוכחת התשלום למחלקת האגרות במייל שכתובתו:

agrot@ashdod.muni.il


לסרגל שלבי הליך אישור בניה לחץ כאן


ניתן לבצע תשלום היטלי פיתוח דרך עמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את האתר באופן מלא בלחיצה כאן.