תושבים יקרים!

בעמוד זה תוכלו לבצע תשלום של האגרה הנדרשת לשם טיפול בתיק מידע.

תיק המידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובמהות העבודה המבוקשת ומהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה.

על מנת לבצע את תשלום האגרה, יש למלא את הטופס המקוון בעמוד זה ולעקוב אחר השלבים על פי ההוראות. התשלום יכול להתבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש למסור לעורך הבקשה שלכם לצורך קליטה והזמנת התיק במערכת רישוי זמין.

לתשומת לבכם:

הזמנת תיק מידע באמצעות מערכת רישוי זמין באתר משרד הפנים, מתאפשרת על ידי עורך בקשה מורשה בלבד.

לסרגל שלבי הליך אישור בניה לחץ כאן


הגשת בקשה לדף מידע או לתיק מידע, כרוכה בתשלום: את התשלום ניתן לבצע לבצע באשראי כאן, לאחר התשלום יש לפעול לפי ההנחיות בהמשך.

לחלופין - במזומן באמצעות שובר לתשלום בדואר. (ניתן לקבל שובר בדלפק הרישוי במינהל הנדסה- בניין העיריה קומה 2. בימים א'-ה' בין 8:30-12:00).

הזמנת דף מידע או תיק מידע, כרוכה בתשלום אגרת מידע, להלן שיעורה:

תיאור הקרקע:                  מחיר:

מגרש בודד                         194 ₪

2 מגרשים בקרקע רצופה      311 ₪

כל מגרש נוסף בקרקע רצופה  97 ₪

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את הטופס באופן מלא בלחיצה כאן