בעלי עסקים ויזמים יקרים!

במסגרת ההליך לרישוי העסק, יהיה עליכם לשלם אגרות בהתאם לקבוע בחוק רישוי עסקים. 

החישוב הינו עבור כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים.


להלן פירוט סוגי האגרות במסגרת חוק רישוי עסקים (אין חובה שכל האגרות יחולו על כל עסק): 

אגרת רישוי עסקים/ חידוש רישיון – 326 ₪

בקשה להשגה – 326 ₪ 

חוות דעת מקדמית – 326 ₪ 

היתר מזורז – 326 ₪ 

כפל רישיון (ללא חישוב שטח) – 163 ₪


* התעריפים מעודכנים לתאריך ה- 1 בינואר 2020.

*תעריפי האגרה צמודים למדד לפיכך ייתכנו שינויים במחירי האגרה.

* התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב.


ניתן לבצע תשלום אגרת רישיון עסק דרך עמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את האתר באופן מלא בלחיצה כאן.