הנחה בארנונה לעסקים

העסק נפגע בצורה משמעותית ממשבר הקורונה?

אל תפספסו את ההזדמנות להנחה בסך 95% בארנונה.

לפרטים נוספים על התוכנית לחץ כאן

להגשת הבקשה לחץ כאן
הנחה של 95% בארנונה לעסקים

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר.

בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בעמוד זה. 

שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.


אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות בהתאם למחזור ולשיעור הפגיעה המפורטים כאן לפי גודל העסק.

ההנחה היא חודשיים קדימה למענק הוצאות קבועות.

לדוגמה: בקשה להנחה עבור חודשים נובמבר-דצמבר, מבוססת על ירידה בהכנסות וזכאות למענק הוצאות קבועות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר.

מוקד טלפוני : 3569* שלוחה 1


איך מקבלים את ההנחה?

תהליך קבלת ההנחה כולל שני שלבים:

שלב 1 - קבלת מענק הוצאות מרשות המסים

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה, יש להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות ולקבל מרשות המיסים אישור מענק הוצאות - שימו לב, בלעדיו הבקשה להנחה לא תאושר!

לכל שאלה בנושא המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים: 4954*

שלב 2 - הגשת בקשה להנחה בארנונה - טופס מקוון

לאחר קבלת המענק מרשות המיסים יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הטופס המקוון הזה

במידה והעסק עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל.

כל הבקשות מרוכזות כל חודש עד ה-9 לחודש כולל ומועברות לבקרה ולרשויות המקומיות.

הזיכוי יינתן על ידי הרשויות המקומיות, עד לסוף אותו החודש.

כלומר, אם הגשתם בקשה החל מה-10 לחודש, היא תועבר לבדיקה ב-10 לחודש בחודש העוקב.

להגשת הבקשה לחץ כאן


שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

מוקד פניות טלפוני: 3569*

שלוחה 1

פניות בדוא"ל: maofarnona@d.maof.co.il

לצפייה בקובץ התקנות