היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת הנחה בארנונה עבור עוסק זעיר באופן מקוון בעמוד זה.


המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן:

1.המחזיק בנכס הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף.

2.שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.

3.המחזיק הוא גבר שמלאו לו 65 שנה, אישה שמלאו לה 60 שנה.

4.מחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 295,435 ש"ח(נכון לינואר 2020)

5.המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה.


*יש לצרף אישורים מתאימים לאימות התנאים.


תושבים יקרים!

ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה עבור עוסק זעיר דרך עמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את האתר באופן מלא בלחיצה כאן.


לתמיכה במילוי הטופס, ניתן לפנות למספר: 072-339-0809