תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!


מחזיק/ה בדירה שנגרמו לו אחד מאלה:

א. הוצאות רפואיות חריגות וגבוהות במיוחד.

ב. הרעה משמעותית מבחינה כלכלית או ירידה בהכנסות.


ניתן להגיש בקשה עבור הנחה בתשלום הארנונה עקב החמרת מצב רפואי / כלכלית.

הבקשה תופנה לוועדת ההנחות, שבסמכותה להעניק הנחה בשיעור של עד 70%.


המגיש בקשה לפטור נזקק לפי הרעה במצב החומרי יצרף אישורי הכנסות או היעדר הכנסות

לתקופה שלפני ההרעה ולתקופה שאחרי ההרעה. לכן, אם אין בידכם אישורים לתקופה זו, יש להמתין עד שאלה יהיו בידכם.