תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת הנחה בארנונה עבור עוסק זעיר באופן מקוון בעמוד זה.


המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן:

1.המחזיק בנכס הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף.

2.שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.

3.המחזיק הוא גבר שמלאו לו 65 שנה, אישה שמלאו לה 60 שנה.

4.מחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 צמוד למדד

5.המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, לפי תקנה 2(8)


*יש לצרף אישורים מתאימים לאימות התנאים.