היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת פטור מארנונה עבור נכס ריק באופן מקוון בעמוד זה.

פטור נכס ריק ניתן בדיעבד בתום התקופה בה הנכס היה ריק או לאחר 6 חודשים לפי המוקדם מבניהם.


פרטי הזכאות להנחה מגורים -

פטור נכס ריק יינתן מתוקף תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993.

הפטור ניתן לתקופה מינימלית של חודש ימים ועד 6 חודשים במצטבר. לאורך כל תקופת הבעלות בנכס. פטור זה הינו בשיעור של 100%.

הנכס ריק ואין עושים בו שימוש לתקופה של מינימום חודש ימים ברציפות ועד מקסימום של 6 חודשים במצטבר.

על הבעלים להגיש את הבקשה בתחילת התקופה המבוקשת.

נדרש להגיש דו"ח צריכות מים לתקופה המבוקשת.

שיעור ההנחה 100% מגודל הנכס.

 

פרטי הזכאות להנחה עסקים -

פטור נכס ריק לעסקים ניתן למינימום של חודש ימים ולמקסימום של 6 חודשים פטור של 100% ול – 6 חדשים נוספים פטור של 50% מסך הארנונה.


תושבים יקרים!

ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מארנונה עבור נכס ריק דרך עמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את האתר באופן מלא בלחיצה כאן.


לתמיכה במילוי הטופס, ניתן לפנות למספר: 072-339-0809