תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה באופן מקוון להארכת תוקף שכירות בנכס לעסקים, בעמוד זה.

לתשומת לבכם, במידה והשוכר (מחזיק) הנוכחי ממשיך בנכס שנה נוספת או יותר, נדרש לצרף את המסמכים הבאים מהסכם השכירות:

  • הדף הראשון, בו מצוינים תאריכי תחילת וסיום השכירות.
  • הדף האחרון החתום על ידי הצדדים.