תושבים יקרים!

בעמוד זה תוכל לבצע הזמנת דף מידע תכנוני ולבצע תשלום אגרת המידע לטיפול בהפקתו.

דף מידע תכנוני מהווה אסמכתא כתובה מהוועדה על התכניות החלות בקרקע (תכניות מאושרות ותכניות בהליכי אישור והכנה), אך אינו יכול לשמש לצורך הגשת בקשה להיתר.

על מנת לבצע את תשלום האגרה, יש למלא את הטופס המקוון בעמוד זה ולעקוב אחר השלבים על פי ההוראות. התשלום יכול להתבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש לשמור לצורך מעקב.

לתשומת לבכם:


לנוחיותכם, ניתן לפתוח את הטופס באופן מלא בלחיצה כאן