תושבים \ אורחים יקרים!

רוצים לדעת מהן זכויות הבניה במיקום מסוים בעיר, בסביבת מגוריכם או במגרש בו אתם מתגוררים?

הגעתם לעמוד הנכון!


התחילו בהזנת כתובת בצד השמאלי העליון של המסך.

המערכת תתמקד ותסמן את הכתובת במפה.

לאחר מכן הצביעו על אחד המגרשים המסומנים בצהוב, לגביהם אתם מעוניינים לקבל מידע.

תפתח חלונית עם המידע המבוקש על המגרש.


לחיצה על "להורדת טיוטת זכויות בניה מלאה" תפיק מסמך עם תקציר הבניה המותרת במגרש זה.

לחיצה על "לעיון בבקשות לבניה שהוגשו במגרש\חלקה זו" תציג דף אינטרנט עם פרוט הבקשות לבניה .

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את המפה באופן מלא בלחיצה כאן.