קיבלתם דו"ח חניה ממחלקת פיקוח חניה?

אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, ניתן להגיש בקשה לכך בעמוד זה.

בקשה להישפט ניתן להגיש תוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח.

יש למלא את הפרטים האישיים ולנמק את הטענות בבקשה להישפט שבנספח המצורף לדו"ח מעבר לדף. יש לחתום עליה ולשלוח אותה בפקס או להגיע למשרדי השיטור העירוני.