קיבלתם דו"ח חניה ממחלקת פיקוח חניה?

אתם מוזמנים לשלם אותו באופן מקוון באמצעות עמוד זה.

לתשומת לבכם, ניתן לצפות בדו"ח כולל תמונה של דבר העברה טרם תשלום הדו"ח.

תשלום דו"ח יתבצע תוך 90 יום מקבלת הדו"ח. כל פיגור יגרור תשלום תוספת ריבית פיגורים.