בעלי עסקים יקרים!

ניתן לקבל שירות ומידע בנושא רישוי עסקים על פי הרפורמה החדשה בעמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לקבל מידע נוסף בפנקס הכיס של האיגוד הארצי לרישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות בישראל בלחיצה כאן.