בעל עסק יקר!

בעמוד זה תוכל לשלוח באופן מקוון בקשה בדבר עזיבת / סגירה עסק למחלקת רישוי עסקים.