בסרגל זה ניתן למצוא מידע אודות התהליך לקבלת אישור בניה, החל מתנאי הסף ועד לקבלת תעודת הגמר.