תהליך קבלת הרישוי כולל מספר שלבים בהם נדרש לעמוד על פי תנאי נותני הרישוי. זאת במטרה שהעסק יפעל כראוי

ולא יגרום לפגיעה באיכות החיים והסביבה ובכך יסכן את שלומם, ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של האזרחים.


שימו לב: תהליך החקיקה של רפורמת רישוי עסקים הושלם בינואר 2021 - והחידושים ייכנסו לתוקף החל ב-1.4.2021.

אחד מעיקר החידושים שנכנסו לתוקף החל ב-1.4.2021: מסלולי רישוי מקוצרים להוצאת רישיון עסק (טרם פתיחת העסק) - לצפייה לחץ כאן