תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש לאגף הגביה ערעור על חיובי שילוט / שימור רחובות באופן מקוון בעמוד זה.