לקבלת שובר תשלום, נא לשלוח בקשה למחלקה לתרבות הדיור אשדוד בדואר אלקטרוני: tdiyur@ashdod.muni.il

בציון כותבת מלאה: שם רחוב ומספר בניין. שובר לתשלום יישלח אליכם עם פרטי הבניין והסכום לתשלום.


האגודה הארצית לתרבות הדיור מאפשרת מגוון אפשרויות תשלום לדמי חברות:

1. תשלום באמצעות הוראת קבע - באמצעי תשלום זה תינתן הנחה וחשבונכם יחויב בסכום של 29 ש"ח ליח"ד, לשנה בלבד ובפריסה של עד 3 תשלומים. את שובר התשלום, כשהוא מאושר ע”י הבנק, יש להעביר "למערך החברים באגודה" לפקס שמספרו: 03-5631834.

2. תשלום באמצעות כרטיס אשראי למשלמים באמצעות תשלום זה תינתן הנחה וחשבונכם יחוייב בסכום של 29 ש"ח, ליח"ד, לשנה בלבד ובפריסה של עד 4 תשלומים.

א. לאחר תשלום החברות, תונפק עבור המשלם קבלה על שמו הפרטי, בה יצוין - “תשלום עבור דמי חבר לאגודה לתרבות הדיור".

ב. נציגות הבית תציין בדוח החודשי, כי מדובר בתשלום דמי החברות השנתי לאגודה לתרבות הדיור.

ג. הואיל ומדובר בקופה ציבורית, ההחזר למשלם, (נציג הוועד או מי שאושר על ידו) יהיה באמצעות שיק ו/או העברה בנקאית כדי שיהיה רישום מסודר על כך.

3. תשלום באמצעות מעטפת תגוביינא - התעריף 31 ש"ח ליח"ד, לשנה במעטפת התגוביינא המצורפת תוכלו לשלוח את שובר דמי החברות בצרוף שיק לפקודת: “האגודה לתרבות הדיור בלבד" והקבלה, כשהיא חתומה, תשלח אליכם חזרה בדואר.

4תשלום בבנק - התעריף 31 ש"ח ליח"ד לשנה, באמצעות שובר התשלום המצורף.

5. תשלום באינטרנט - התעריף 29 ש"ח ליח"ד לשנה, תשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של משרד הבינוי בקישור הבא: תשלום באינטרנט

למשלמים באמצעות אתר האינטרנט של האגודה הארצית לתרבות הדיור, נא להקליד בשדה מס' הקבלה את מספר האסמכתא המופיע ע"ג שובר התשלום .


*הערה: המידע מעודכן לתאריך ה- 20/10/20. ניתן תמיד להתעדכן באתר של האגדה הארצית לתרבות הדיור שכתובתו: www.tarbut-hadiur.gov.il